N

Stichtingen

Om Kasteel-Museum Sypesteyn en haar tuinen te behouden voor de toekomst zijn er enkele stichtingen opgericht:

 1. Van Sypesteyn-Stichting
 2. Stichting tot Behoud van Sypesteyn
 3. Stichting tot Steun aan Kasteel-Museum Sypesteyn
 4. Stichting Vrienden van Sypesteyn

Eerstgenoemde stichting is eigenaar van het museum en de collectie, de tweede is eigenaar van de grond en de opstallen en de derde is beheerder van de aan Sypesteyn verstrekte donaties en legaten.

Bestuur en directie van deze drie stichtingen worden gevormd door één en dezelfde personen.

Bestuur:

 • Dhr. P. Smit, voorzitter
 • Mw. L. Albers
 • Dhr. W.H. Dröge
 • Mw. M.J.S. van der Putten, penningmeester
 • Mw. B. Rooimans
 • Dhr. R. van Bokhorst, secretaris

 

Staf:

 • Mw. R. de Vries, directeur
 • Mw. H.A. van der Wilt, tuinbaas
 • Drs. D.H. van Wegen, conservator

Kasteel-Museum Sypesteyn wordt voor het grootste gedeelte georganiseerd en bemand door vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten om het levenswerk van de jonkheer te conserveren en door te geven aan de vele bezoekers van het Kasteel-Museum.

 

De Van Sypesteyn-Stichting is cultureel ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal nummer 3047295.

De volledige informatie over de culturele ANBI van Sypesteyn is beschreven in een document. De documenten van de afgelopen jaren staan in onderstaande lijst.

Schenken aan Sypesteyn

Culturele instellingen zoals Sypesteyn zijn voor hun voortbestaan in toenemende mate afhankelijk van de bijdragen van bedrijven en personen die geld willen schenken. De overheid trekt zich als financier van culturele instellingen steeds meer terug, maar heeft het schenken aan culturele instellingen wel fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Een schenking van € 1.000,- per jaar kost de schenker bijvoorbeeld slechts € 350,- per jaar, bij een belastingtarief van 52%. Daarvoor gelden natuurlijk voorwaarden, zoals de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor de culturele instelling. Sypesteyn is zo’n ANBI.

Wilt u fiscaal voordelig schenken aan Sypesteyn? Lees dan hier de voorwaarden.

Sponsoren

Sponsor worden kan bij Sypesteyn op verschillende manieren. Naast meerjarige sponsorrelaties biedt het museum ook de mogelijkheid om aan kortdurende projecten bij te dragen. Bijvoorbeeld door bijzondere tentoonstellingen (mede) te ondersteunen of evenementen, educatieve projecten of restauratie van specifieke voorwerpen uit de collectie.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via:

Telefoon: 035-5823208

E-mail: info@sypesteyn.nl

Sponsoren van Sypesteyn zijn:

Gravin van Bylandt Stichting
Rabobank Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
K.F. Hein Fonds
MonumentIn – hét restauratie adviesbureau
PMS ••• Ontwerp – Hilversum
Dunnebier Print & Marketing – Nederhost Den Berg