Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht, Telefoon: 035-5823208, e-mail: info@sypesteyn.nl

2272x700 kasteel noordzijde

Vrijwilligers

Kasteel-Museum Sypesteyn zoekt versterking van haar vrijwilligersgroep

Wij vertellen u graag welke werkzaamheden en activiteiten bij ons op het kasteel, tuin en park verricht worden en waarom wij het belangrijk vinden nieuwe energieke vrijwilligers te werven.

Het onderhoud van het landgoed, het kasteel en verdere opstallen en de rondleidingen worden in hoofdzaak door vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten en evenementen die vrijwilligers organiseren waaraan zij hand- en spandiensten verlenen.

De op deze wijze verkregen besparingen en opbrengsten komen voor 100% ten goede aan de Stichting Sypesteyn. Deze stichting is verantwoordelijk voor het voortbestaan van dit unieke romantische kasteel met zijn historische tuin en veelzijdige collectie.

Bij ons is er voor een ieder een taak of activiteit weggelegd, waarin hij of zij zijn ervaring, zijn kennis en enthousiasme kwijt kan. Dat kan op vele manieren vorm gegeven worden, door een vast of flexibel aantal uren, op bepaalde dagen, op projectmatige wijze, werk op het kasteel, maar ook vanuit huis. Kortom, alles is te bespreken. Kom ons team versterken en help mee!

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich aangetrokken voelen tot de volgende functies:
 • Coördinator rondleid(st)ers
  Sypesteyn heeft ongeveer vijfentwintig rondleiders. De samenstelling van de groep is heterogeen. Om tegemoet te komen aan het natuurlijk verloop en de kwaliteit op termijn te verbeteren zijn werving en coaching van wezenlijk belang. Als aanvulling op de handleiding biedt Sypesteyn de rondleiders in de wintermaanden bijscholing en een excursie. Deelname hieraan is (nu) vrijwillig. Op termijn willen we naar een minder vrijblijvend systeem van kwaliteitsbewaking, waarin alle rondleiders participeren.

  Taakgebied: Werving, begeleiding, kwaliteitsbewaking
  De coördinator werft en begeleidt de rondleiders. Tevens is de coördinator verantwoordelijk voor de planning en inroostering van de rondleiders. Nieuwe rondleiders moeten worden beoordeeld op geschiktheid en gecoacht naar goed rondleiderschap. Hierbij is het belangrijk de kandidaat in haar/zijn waarde te laten en het beste uit de persoon naar boven te halen. Voor de ontwikkeling van de groep op wat langere termijn is het van belang een sfeer te creëren, die uitstraalt, dat rondleiden bij Sypesteyn leuk en leerzaam is en dat je als rondleider het verschil maakt.
  De rondleiders zijn gastvrouwen en -heren en spreekbuis van het inhoudelijk verhaal van Sypesteyn. Dit inhoudelijk verhaal is samengevat in de handleiding, maar omvat veel meer. Om een goede coördinator te zijn in het van belang dat de inhoudelijke kennis het niveau van de handleiding overstijgt. Een eigen inhoudelijk netwerk is een plus.

  Competenties: mensen-mens, surplus op inhoud, systematisch
  De coördinator moet alle rondleiders kennen en begeleiden en op termijn in overleg met de conservator nieuwe methodes ontwikkelen om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Zij/hij moet voortdurend het overzicht bewaren en bewaken. Aandacht voor individuele en incidentele prioriteiten moeten vanuit dit overzicht worden beoordeeld.

 • Rondleid(st)er kasteel
  Wij zijn op zoek naar enthousiaste, flexibele rondleid(st)ers ter versterking van ons team. De rondleid(st)er is verantwoordelijk voor het begeleiden en informeren van onze museumbezoekers. De rondleidingen duren 1 uur en worden volgens rooster ingedeeld. Voor opleiding en bijscholing wordt gezorgd. Beschikbaarheid minimaal 1 dag per week, ook in de weekenden;

 • Marketing PR Coördinator
  • Het coördineren van alle marketing activiteiten;
  • Opstellen marketingplan;
  • Marketingstrategie ontwikkelen o.b.v. marketingplan;
  • Optimaliseren commerciële activiteiten;
  • Verdienmodel ontwikkelen rondom museale activiteiten zoals evenementen in het kasteel en tuin;
  • PR en relatiebeheer, lokaal en nationaal;
  • Coördineren van vrijwilligers bij het uitvoeren van Marketingplan;

 • Facilitair coördinator
  Doel van de functie:

  Faciliteert onderhoud gebouwen in en extern en het inkopen van externe goederen en diensten.

  Taakgebied:
  Plant en coördineert de groep onderhoud, vraagt offertes aan bij externe leveranciers, beoordeelt offertes en geeft een aanbeveling m.b.t. de inkoop en/of leveranciers keuze.
  Deze taken worden gedaan voor het gebouwen onderhoud, -reparatie, -vernieuwingen en –verbouwingen, maar ook op het gebied van beveiliging, kantoorbenodigdheden en drukwerk.

  De Facilitair coördinator rapporteert m.b.t. het bovengenoemde aan de directie en zal na goedkeuring van de directie zorg dragen voor de opdracht. Tevens bewaakt de Facilitair coördinator de uitvoering en controleert facturen van de leveranciers.

  Competenties:
  Kan mensen motiveren
  Kan zich mondeling zowel als schriftelijk helder uit te drukken.
  Weet te plannen en te organiseren.
  Is anticiperend: Ziet tijdig de noodzaak voor het nemen van actie op bovengenoemde gebieden.
  Is innovatief: Weet alternatieve oplossingen te vinden.

Sypesteyn komt nog ‘vele handjes’ te kort voor een gezonde exploitatie.

Vrijwilligers geven al bijna 100 jaar het bestaansrecht aan SYPESTEYN !
Doet u mee?

Bent U geïnteresseerd? Voor meer informatie en vragen kunt u bellen met 035-5823208 of mailen naar info@sypesteyn.nl

Voor informatie:
T. 035-5823208
E. info@sypesteyn.nl
W. www.sypesteyn.nl


AVG en Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie van toepassing.

Voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken heeft dat gevolgen. Dus ook voor Sypesteyn.

Een van de verplichtingen die de AVG oplegt is het opstellen en publiceren van een Privacy Statement of Verklaring.

In de Privacy verklaring wordt aan personen en bedrijven, die zaken met Kasteel-Museum Sypesteyn (willen) doen of nieuwsbrieven (willen) ontvangen uitgelegd hoe en waarom Sypesteyn met hun gegevens omgaat.

U kunt op het document hieronder klikken om het in te zien en/of te downloaden.

 

Stichtingen

Om Kasteel-Museum Sypesteyn en haar tuinen te behouden voor de toekomst zijn er enkele stichtingen opgericht:
 1. Van Sypesteyn-Stichting
 2. Stichting tot Behoud van Sypesteyn
 3. Stichting tot Steun aan het museum Sypesteyn
Eerstgenoemde stichting is eigenaar van museum en collectie, de tweede eigenaar van grond en opstallen en de derde beheerder van aan Sypesteyn verstrekte donaties en legaten.

Bestuur en directie van deze drie stichtingen worden gevormd door dezelfde personen.

Bestuur:
 • mevrouw S.N.F. van Rijkom, voorzitter
 • mevrouw C.S.A.J. Moote, vicevoorzitter
 • mevrouw N.Z. Teunissen
 • de heer W.H. Dröge
 • de heer N.A. van de Nadort
 • de heer C.A. Willemse
 • penningmeester: vacature
Directeur:
 • Ir. R.C. Sluiter, directeur
Staf:
 • Mw. H.A. van der Wilt, tuinbazin
 • Drs. D.H. van Wegen, conservator
De Van Sypesteyn-Stichting is cultureel ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN/fiscaal nummer 3047295.

De volledige informatie over de culturele ANBI van Sypesteyn is beschreven in een document. De documenten van de afgelopen jaren staan in de onderstaande lijst.

Henri 96x100Sypesteyn

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri
Henri 96x100Sypesteyn zonder achtergrond 200x100

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri
Henri 96x100

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri