Kasteel-Museum Sypesteyn
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht, Telefoon: 035-5823208, e-mail: info@sypesteyn.nl

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht, Telefoon: 035-5823208, e-mail: info@sypesteyn.nl

2272x700 kasteel noordzijde

De 'De Witt'-connectie

Jonkheer Henri wijdt in zijn kasteel één kamer aan de broers Johan en Cornelis de Witt. Deze twee neven van Cornelis Ascanius van de kant van zijn moeder komen vaak bij hun familie in Hillegom op bezoek. Ze zijn blijven voortleven in de geschiedenisboekjes. Helaas, zou je bijna zeggen, want we kennen ze vooral omdat ze in Den Haag in augustus 1672 door het volk zijn gelyncht.

Johan de Witt is een ijverige raadspensionaris van de Republiek geweest. In vijftien jaar tijd laat hij zijn klerken meer dan 22.000 vellen papier alleen al met resoluties (ambtelijke beslissingen) volschrijven. En ook nog eens 534 rapporten. Hij verwaarloost echter het leger en probeert zijn geducht tegenstander Willem, de prins van Oranje, op allerlei manieren buiten spel te houden.

Het rampjaar 1672
1672 gaat de geschiedenis in als het Rampjaar. De Gouden Eeuw nadert zijn einde. Het gaat slecht met de handel en economie. De republiek krijgt oorlog met Frankrijk, terwijl Engeland en de legers van Münster en Keulen een grote bedreiging vormen. Johan de Witt krijgt van dit alles de schuld. In 1672 worden hij en zijn broer vermoord door het volk. Dat is daartoe aangezet en betaald door de prins van Oranje. Die wordt als Willem III stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. In 1688 wordt hij bovendien koning van Engeland.

De Van Sypesteyns hebben een wisselende relatie met het Huis van Oranje. Nu eens verkeren ze aan het Haagse hof, zoals Beatrijs van Sypesteyn in de zeventiende eeuw en, tweehonderd jaar later, Henri's ouders Jan Willem als directeur van het Koninklijk Huisarchief en Adriana als hofdame. Henri zelf ontvangt in 1929 koningin-moeder Emma in zijn museum. En dat ondanks het feit, dat Cornelis Ascanius V zich aan het einde van de achttiende eeuw keert tegen stadhouder Willem V en het patriottisch manifest schrijft.

Nagedachtenis
Bij de moord op beide neven Johan en Cornelis de Witt zijn de Van Sypesteyns nauw betrokken. Het volk plundert hun huis in Haarlem, in de veronderstelling dat Johan zich er verborgen houdt, en Sypesteyn, het trotse eigendom van Cornelis Ascanius I in Loosdrecht, valt in vijandige handen.

Henri interesseert zich zeer voor deze familiegeschiedenis en zet zich in voor de nagedachtenis van de De Witten. Op Sypesteyn hangen veel portretten van de broers en zelfs twee afbeeldingen van de gruwelijke moordpartij! En op zolder liggen meer dan vierhonderd pamfletten die hij bijeengebracht heeft.

Op initiatief van jonkheer Henri van Sypesteyn wordt een monument voor de gebroeders De Witt opgericht en in 1918 in Dordrecht onthuld. Zonder dat daar een lid van het Oranjehuis bij aanwezig is! Een jaar na de dood van zijn ongelukkige neven sneuvelt Cornelis Ascanius aan verwondingen die hij oploopt bij een soldatenoproer in Gorinchem, waar hij Commissaris of wagenmeester te velde is. Zijn weduwe Maria blijft met drie jonge zoons in Haarlem achter.
Henri 96x100Sypesteyn

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri
Henri 96x100Sypesteyn zonder achtergrond 200x100

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri
Henri 96x100

Sypesteyn: de droom van jonkheer Henri